Hoạt động
  • Quảng cáo 2
  • Banner STU
  • Quy sua cho tre phoi nhiem
  • MixMarket
Đối tác
  • Canadian Cooperative AssociationCordaid
  • RabobankRimansi
  • FordActionaid Vietnam
  • ChemonicsMcKnight
  • The Asia FoundationCFLI
11/08/2017 00:57:38 AM

Cán bộ cơ sở là cánh tay kéo dài của Nhà nước – Nâng cao năng lực cán bộ cơ sở là con đường ngắn nhất hỗ trợ người dân.

(Lượt xem: 466)

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”(1), “Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”(2). Thấm nhuần lời dạy của Người, những năm qua, Dự án STU2 thuộc Trung tâm Nguồn lực Tài chính Cộng đồng (CFRC) luôn bám sát mục tiêu, nhiệm vụ Hội Khuyến Học giao phó là phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt kế hoạch tập huấn, nâng cao năng lực nguồn nhân lực địa phương, từng bước đáp ứng yêu cầu chuẩn hoá và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Sáng ngày 09/07/2017, Dự án phối hợp với UBND xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ tổ chức lớp tập huấn “Kỹ năng, nghiệp vụ của trưởng thôn” cho các cán bộ Đảng ủy và chính quyền cơ sở của xã. Giảng viên là chuyên viên cao cấp Lê Trọng Vinh - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Nội Vụ. 
Tham gia lớp tập huấn có 33 học viên là các cán bộ thuộc các phòng ban của xã, các trưởng xóm, bí thư 16 xóm trên địa bàn xã. Trong khóa học, mọi người đã cùng nhau thảo luận về chức năng, nhiệm vụ của Trưởng thôn/xóm và cách xử lý các tình huống thông thường thuộc phạm vi quyền hạn của trưởng xóm


Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị những kỹ năng, kiến thức nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở để làm tốt công tác quản lý, điều hành công việc ở xóm. Đồng thời tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ xã, xóm có dịp gặp gỡ, giao lưu trao đổi kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước ở cơ sở; từ đó tiếp tục thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển, xây dựng chính quyền cơ sở ngày càng vững mạnh. 

Đồng chí Nguyễn Đình Thi - Chủ tịch UBND xã đã đánh giá cao nội dung lớp học hết sức thiết thực với công tác chính quyền ở cơ sở cũng như ghi nhận những đóng góp tích cực của Dự án trong 3 năm hoạt động tại địa phương, đặc biệt là công tác khuyến học, khuyến tài; đồng thời đồng chí cũng mong muốn Dự án sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân xã Văn Hán trên nhiều lĩnh vực.

[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, H, 2011, t.5, tr.68.

[2] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.313